Hříbata 2014:

Mischel Sarrah Mischel Sarrah

Mischel Sarrah

Prodaná
kobylka, narozená 17.1.2014
Welsh cob (Sec.D)

Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 137469 Hardys Sonnet

 
Mischel Fiery Jack Mischel Fiery Jack

Mischel Fiery Jack

hřebeček, narozený 15.4.2014
Welsh cob (Sec.D)

Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 150738 Rhydfendigaid Ffion