Hříbata 2013:

Mischel Rosalie Mischel Rosalie

Mischel Rosalie

v majetku hřebčína Trawel
kobylka, narozená 25.3.2013
Welsh pony of Cob type (Sec.C)

Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 51565 Trawel Black Rose (CZE)

 
Mischel Frodo Mischel Frodo

Mischel Frodo

Prodaný
hřebeček, narozený 13.3.2013
Welsh Cob (Sec.D)

Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 150738 Rhydfendigaid Ffion (OS)

 

Mischel Welsh Charm

Mischel Welsh Charm Mischel Welsh Charm

Prodaná
kobylka, narozená 5.3.2013
Welsh Cob (Sec.D)

Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 137469 Bohemia Cherry Rose (OS)